Wanneer foto's worden gemaakt met behulp van snelle frame-opname (High-Speed Frame Capture (C30/C120) ), kan de camera nu ook een "pre-release burst" opnemen van foto's die tot een seconde vóór de sluiter in een buffer zijn opgeslagen -ontgrendelingsknop is helemaal ingedrukt. U kunt ook de rest van de opnamereeks die wordt gemaakt nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt, beperken.

1

Gedeelte van buffer opgenomen op geheugenkaart bij loslaten ([ Pre-release burst ])

2

Foto's gemaakt na het loslaten ([ Burst na het loslaten ])

3

Complete high-speed burst

Opties voor snelle opname

Burst-opties voor en na de release kunnen worden aangepast met behulp van de nieuw toegevoegde persoonlijke instelling d4 [ C30/C120-opties ].

Optie

Beschrijving

[ Pre-release burst ]

Kies hoeveel van de laatste beelden in de buffer worden opgenomen wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt: [ Geen ] of [ 0,3 s ], [ 0,5 s ] of [ 1 s ] waard.

  • Als u [ Geen ] kiest, wordt pre-release burst-opname uitgeschakeld.

  • Als het interval tussen het half indrukken van de ontspanknop en het volledig indrukken van de ontspanknop korter is dan de geselecteerde tijd, worden alleen de beelden opgenomen die in de buffer zijn opgeslagen terwijl de knop half werd ingedrukt.

[ Burst na release ]

Kies de maximale tijdsduur dat de camera foto's blijft maken nadat de ontspanknop helemaal is ingedrukt: [ 1 s ], [ 2 s ], [ 3 s ] of [ Max. ]. Opnamen maken kan tot ongeveer 4 s duren wanneer [ Max. ] is geselecteerd.

  • Er verschijnt een Y -pictogram in de opnameweergave wanneer een andere optie dan [ Geen ] is geselecteerd voor [ Pre-release burst ]. Terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt, verschijnt er een groene stip ( I ) in het pictogram om aan te geven dat er wordt gebufferd.