Er zijn wijzigingen aangebracht in de procedure voor het kiezen van een kleurtemperatuur wanneer [ Kies kleurtemperatuur ] is geselecteerd voor witbalans ( Een kleurtemperatuur kiezen ). U kunt de kleurtemperatuur op de assen A (amber)–B (blauw) en G (groen)–M (magenta) aanpassen, net zoals u zou doen bij het verfijnen van andere witbalansopties.

De menu's gebruiken

Wanneer u wordt gevraagd om een kleurtemperatuur te kiezen, drukt u op W ( Q ) om de fijnafstellingsopties te bekijken. Gebruik de multi-selector om de cursor op het raster te plaatsen.

  • De cursor kan langs beide assen tot zes stappen vanuit het midden worden verplaatst. De geselecteerde waarde wordt rechts van het raster weergegeven.

  • De as A (amber)–B (blauw) komt overeen met de kleurtemperatuur en wordt bepaald in stappen van 0,5. Een verandering van 1 komt overeen met ongeveer 5 mired.

  • De G (groen)–M (magenta)-as heeft effecten die vergelijkbaar zijn met kleurcompensatiefilters en wordt bepaald in stappen van 0,25. Een verandering van 1 komt overeen met ongeveer 0,05 diffuse dichtheidseenheden.

Knoppen gebruiken

Om de kleurtemperatuur fijn af te stellen wanneer [ Kies kleurtemperatuur ] is geselecteerd voor witbalans, houdt u de U -knop ingedrukt en gebruikt u de multi-selector.

  • Houd de U -knop ingedrukt en draai aan de secundaire instelschijf om een kleurtemperatuur in mireds te kiezen.

  • Om een kleurtemperatuur te kiezen, houdt u de U -knop ingedrukt en drukt u op 1 , 3 , 4 of 2 .

  • De geselecteerde instelling wordt van kracht wanneer de U knop wordt losgelaten.

Het i -menu

Als u op J wanneer [ Witbalans ] is gemarkeerd in het i -menu, wordt een lijst met witbalansopties weergegeven. Markeer K [ Kies kleurtemperatuur ] en druk op 3 om een kleurtemperatuur te kiezen. Om de fijnafstellingsopties te bekijken, drukt u op W ( Q ) in het kleurtemperatuuraanpassingsscherm.

Het informatiescherm

Om een kleurtemperatuur te kiezen met de instelschijven, drukt u op de U -knop terwijl de opname-informatie wordt weergegeven.

  • Houd de U -knop ingedrukt en draai aan de secundaire instelschijf om een kleurtemperatuur in mireds te kiezen.

  • Om een kleurtemperatuur te kiezen, houdt u de U -knop ingedrukt en drukt u op 1 , 3 , 4 of 2 .

  • De geselecteerde instelling wordt van kracht wanneer de U knop wordt losgelaten.