We hebben de grootte van het gebied dat de camera gebruikt, gewijzigd om waarden te meten voor de witbalans [ Handmatige voorinstelling ] ( Directe meting ). Het doel ( r ) dat in het midden van het scherm in de directe meetmodus wordt weergegeven, is nu kleiner, waardoor het onderwerp dat wordt gebruikt om de witbalans te meten, nauwkeuriger kan worden geselecteerd.