[ Overslaan naar eerste opname in burst ] is toegevoegd aan de [ Frame-doorvoer ]-opties ( Frame-doorvoer ) die beschikbaar zijn voor [ Hoofdinstelschijf ] en [ Secundaire instelschijf ] onder Persoonlijke instelling f3 [ Aangepaste bedieningselementen (afspelen) ].

  • Selecteer deze optie om alleen de eerste opname in elke burst te bekijken en de resterende foto's over te slaan wanneer u met de instelschijf door foto's bladert.

  • Als de huidige foto geen deel uitmaakt van een burst, zal door aan de instelschijf te draaien één voor één door de foto's worden gebladerd.