Een item [ Schakel focus/bedieningsringrollen ] is toegevoegd aan het menu Persoonlijke instellingen op positie f11. Als [ AAN ] is geselecteerd, zal de scherpstelring de rol vervullen die momenteel aan de bedieningsring is toegewezen.