Een item [ Voorkeur subselectiecentrum] is toegevoegd aan het menu Persoonlijke instellingen op positie f13. Hoewel bij de standaardinstelling ([ ON ]) de secundaire selector niet kan worden gebruikt om het scherpstelpunt te positioneren terwijl het midden ervan wordt ingedrukt, kan deze wel worden gebruikt wanneer [ OFF ] is geselecteerd voor [ Prefereer secundaire selector midden ].

  • Dit betekent dat u het scherpstelpunt kunt positioneren terwijl u het midden van de secundaire selector gebruikt om de functie uit te voeren die is gekozen voor [ Midden secundaire selector ] met behulp van persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) ] ( f2: Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) ) of g2 [ Aangepaste bedieningselementen ] ( g2: Aangepaste bedieningselementen ). In het bijzonder kunt u [ AF-veldstand ] toewijzen aan het midden van de secundaire selector en deze gebruiken om tijdelijk van AF-veldstand te wisselen zonder uw vermogen om het scherpstelpunt te positioneren te belemmeren.