De instellingen die zijn opgeslagen en geladen met [ Menu- instellingen opslaan/laden ] ( Menu-instellingen opslaan/laden ) bevatten nu die voor [ Foto's uit beide sleuven verwijderen ] en [ Gefilterde afspeelcriteria ] in het afspeelmenu.