Kontrollpanelskjermen for langtidseksponeringer i fotomodus viser nå tilleggsinformasjon.

  • Tiden som har gått siden utløseren ble trykket helt ned for å starte eksponeringen, vises nå i kontrollpanelet under fotografering med "Bulb" og "Time" ( lange eksponeringer (kun modus M) ).

  • Kontrollpanelet viser nå gjenværende tid i eksponeringer tatt med lave lukkerhastigheter med [ ] valgt for egendefinert innstilling d6 [ Utvidede lukkerhastigheter (M) ] ( d5: Forlengede lukkerhastigheter (M) ).

  • Når [ ] er valgt for [ Lang eksponering NR ] ( Lang eksponering NR ) i fotoopptaksmenyen, vil kontrollpanelet nå vise en nedtellingstidtaker mens kameraet behandler bilder tatt med lukkerhastigheter på "Bulb" eller "Tid" eller ved hastigheter lavere enn 30 s.