Det er gjort endringer i prosedyren for å velge en fargetemperatur når [ Velg fargetemperatur ] er valgt for hvitbalanse ( Velge en fargetemperatur ). Du kan justere fargetemperaturen på aksene A (gul)–B (blå) og G (grønn)–M (magenta), akkurat som du ville gjort når du finjusterer andre hvitbalansealternativer.

Bruke menyene

Når du blir bedt om å velge en fargetemperatur, trykker du på W ( Q ) for å se alternativene for finjustering. Bruk multivelgeren til å plassere markøren på rutenettet.

  • Markøren kan flyttes opptil seks trinn fra midten langs hver akse. Den valgte verdien vises til høyre for rutenettet.

  • A (gul)–B (blå) aksen tilsvarer fargetemperaturen og styres i trinn på 0,5. En endring på 1 tilsvarer omtrent 5 mired.

  • G (grønn)–M (magenta)-aksen har effekter som ligner på fargekompensasjonsfiltre og styres i trinn på 0,25. En endring på 1 tilsvarer omtrent 0,05 diffuse tetthetsenheter.

Bruke knapper

For å gjøre finjusteringer av fargetemperaturen når [ Velg fargetemperatur ] er valgt for hvitbalanse, hold inne U -knappen og bruk multivelgeren.

  • Hold U -knappen og roter underkommandohjulet for å velge en fargetemperatur i mireds.

  • For å velge en fargetemperatur, hold inne U -knappen og trykk på 1 , 3 , 4 eller 2 .

  • Den valgte innstillingen trer i kraft når U -knappen slippes.

i -menyen

Hvis du trykker på J når [ Hvitbalanse ] er uthevet i i -menyen, vises en liste over alternativer for hvitbalanse. Marker K [ Velg fargetemperatur ] og trykk på 3 for å velge en fargetemperatur. For å se finjusteringsalternativer, trykk på W ( Q ) i fargetemperaturjusteringsskjermen.

Informasjonsdisplayet

For å velge en fargetemperatur ved hjelp av kommandohjulene, trykk på U -knappen mens opptaksinformasjon vises.

  • Hold U -knappen og roter underkommandohjulet for å velge en fargetemperatur i mireds.

  • For å velge en fargetemperatur, hold inne U -knappen og trykk på 1 , 3 , 4 eller 2 .

  • Den valgte innstillingen trer i kraft når U -knappen slippes.