Kontrollpanelet viser nå gjeldende bildestørrelse og bildefrekvens i videomodus.