To RAW-alternativer er lagt til under [ Videofiltype ] i videoopptaksmenyen ( Videofiltyper ).

Alternativ

Beskrivelse

YCbCr/Bayer

[ N-RAW 12-bit (NEV) ]

Dette alternativet forutsetter at opptakene senere vil gjennomgå RAW-behandling og redigering på en kraftig datamaskin.

 • Video er tatt opp i NEV-format.

 • Kameraet tar samtidig opp en H.264 8-bits MP4-video (proxy-video) med en rammestørrelse på 1920 × 1080 for avspilling på kameraet.

 • Du kan velge mellom to tonemoduser: [ SDR ] og [ N-Log ].

 • Kvaliteten kan justeres med [ Videokvalitet (N-RAW) ] i videoopptaksmenyen.

 • Lyd er tatt opp i lineært PCM-format.

Bayer

[ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ]

Dette alternativet forutsetter at opptakene senere vil gjennomgå RAW-behandling og redigering på en kraftig datamaskin.

 • Video er tatt opp i MOV-format.

 • Kameraet tar samtidig opp en H.264 8-bits MP4-video (proxy-video) med en rammestørrelse på 1920 × 1080 for avspilling på kameraet.

 • Du kan velge mellom to tonemoduser: [ SDR ] og [ N-Log ].

 • Lyd er tatt opp i lineært PCM-format.

Bayer

 • Elementer [ Last opp RAW-video som ] er lagt til undermenyene [ Alternativer ] for [ Koble til datamaskin ] ( Koble til datamaskin ) og [ Koble til FTP-server ] ( Koble til FTP-server ) i nettverksmenyen. Du kan velge å laste opp RAW-videoer til datamaskiner eller FTP-servere som både RAW- og MP4-formatfiler eller kun som MP4-formatfiler.

 • ISO-følsomheter på Hi 0.3 til Hi 2.0 er ikke tilgjengelig med RAW-videoer.

 • Ved å velge [ N-Log ] for [ Tonemodus ] begrenses minimum ISO-følsomhet.

  • Den laveste tilgjengelige verdien for elementet [ ISO sensitivity settings ] > [ Maximum sensitivity ] i videoopptaksmenyen er ISO 1600.

  • Den laveste tilgjengelige verdien for elementet [ ISO sensitivity settings ] > [ ISO sensitivity ( mode M ) ] i videoopptaksmenyen er ISO 800.

 • [ Active D-Lighting ], [ High ISO NR ], [ Diffraction compensation ] og [ Electronic VR ] er ikke tilgjengelig i videoopptaksmenyen.

 • RAW-videoer kan ikke redigeres på kameraet.

 • Uavhengig av alternativet som er valgt for [ HDMI ] > [ Utgangsoppløsning ], er den maksimale utgangsoppløsningen 1920×1080.

Alternativer for RAW-videorammestørrelse og hastighet

Alternativene for [ Frame size/frame rate ] som er tilgjengelige når [ N-RAW 12-bit (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] er valgt, er som følger:

Alternativ

Videofiltype

N-RAW 12-bit

ProRes RAW HQ 12-bit

[ [FX] 8256×4644; 60p ]

4

[ [FX] 8256×4644; 50p ]

4

[ [FX] 8256×4644; 30p ]

4

[ [FX] 8256×4644; 25p ]

4

[ [FX] 8256×4644; 24p ]

4

[ [FX] 4128×2322; 120p ]

4

[ [FX] 4128×2322; 100p ]

4

[ [FX] 4128×2322; 60p ]

4

4

[ [FX] 4128×2322; 50p ]

4

4

[ [FX] 4128×2322; 30p ]

4

4

[ [FX] 4128×2322; 25p ]

4

4

[ [FX] 4128×2322; 24p ]

4

4

[ [DX] 5392×3032; 60p ]

4

[ [DX] 5392×3032; 50p ]

4

[ [DX] 5392×3032; 30p ]

4

4

[ [DX] 5392×3032; 25p ]

4

4

[ [DX] 5392×3032; 24p ]

4

4

[ [2,3×] 3840×2160; 120p ]

4

[ [2,3×] 3840×2160; 100p ]

4

[ [2,3×] 3840×2160; 60p ]

4

[ [2,3×] 3840×2160; 50p ]

4

 • Uavhengig av innstillingen som er valgt for [ Bildeområde ] > [ Velg bildeområde ] i videoopptaksmenyen, vil "FX"-alternativer tas opp ved bruk av [ FX ]-bildeområdet og "DX"-alternativer ved å bruke [ DX ]-bildeområdet. Ved å velge et "2,3×"-alternativ øker den tilsynelatende brennvidden med omtrent 2,3× sammenlignet med FX-format.

 • DX-basert videoformat velges automatisk når et DX-objektiv er festet. "FX"-alternativer kan ikke velges.

Bithastighet

Bithastigheten for NEV-videoer og gjennomsnittlig bithastighet for MP4-videoer tatt opp med [ N-RAW 12-bit (NEV) ] valgt for videofiltype er oppført nedenfor.

 • ProRes RAW HQ 12-biters dataspesifikasjoner er tilgjengelige fra Apples nettsted.

"Video Quality (N-RAW)" i videoopptaksmenyen: "Høy kvalitet"

Alternativ

NEV

MP4

[ [FX] 8256×4644; 60p ]

Ca. 5780 Mbps

Ca. 56 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 50p ]

Ca. 4810 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 30p ]

Ca. 2890 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 25p ]

Ca. 2410 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 24p ]

Ca. 2310 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 120p ]

Ca. 3480 Mbps

Ca. 120 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 100p ]

Ca. 2900 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 60p ]

Ca. 1740 Mbps

Ca. 56 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 50p ]

Ca. 1450 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 30p ]

Ca. 870 Mbps

Ca. 28 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 25p ]

Ca. 730 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 24p ]

Ca. 700 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 60p ]

Ca. 2960 Mbps

Ca. 56 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 50p ]

Ca. 2470 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 30p ]

Ca. 1480 Mbps

Ca. 28 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 25p ]

Ca. 1240 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 24p ]

Ca. 1190 Mbps

[ [2,3×] 3840×2160; 120p ]

Ca. 3020 Mbps

Ca. 120 Mbps

[ [2,3×] 3840×2160; 100p ]

Ca. 2510 Mbps

"Video Quality (N-RAW)" i videoopptaksmenyen: "Normal"

Alternativ

NEV

MP4

[ [FX] 8256×4644; 60p ]

Ca. 3470 Mbps

Ca. 56 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 50p ]

Ca. 2890 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 30p ]

Ca. 1740 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 25p ]

Ca. 1450 Mbps

[ [FX] 8256×4644; 24p ]

Ca. 1390 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 120p ]

Ca. 1750 Mbps

Ca. 120 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 100p ]

Ca. 1460 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 60p ]

Ca. 880 Mbps

Ca. 56 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 50p ]

Ca. 730 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 30p ]

Ca. 440 Mbps

Ca. 28 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 25p ]

Ca. 370 Mbps

[ [FX] 4128×2322; 24p ]

Ca. 350 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 60p ]

Ca. 1490 Mbps

Ca. 56 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 50p ]

Ca. 1240 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 30p ]

Ca. 750 Mbps

Ca. 28 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 25p ]

Ca. 620 Mbps

[ [DX] 5392×3032; 24p ]

Ca. 600 Mbps

[ [2,3×] 3840×2160; 120p ]

Ca. 1510 Mbps

Ca. 120 Mbps

[ [2,3×] 3840×2160; 100p ]

Ca. 1260 Mbps