Et [ Utvidet oversampling ]-element er lagt til videoopptaksmenyen. Ved å velge [ ] optimeres bildeavlesningen for forbedret bildekvalitet når [ 3840×2160; 60p ] eller [ 3840×2160; 50p ] er valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ].

  • Merk at forbruket på batteriet øker når [ ] er valgt.