Et [ Fin ISO-kontroll (modus M) ]-elementet er lagt til i Custom Settings-menyen ved posisjon g8. Ved å velge [ På (1/6 EV) ] kan ISO-følsomheten for videoer justeres i trinn på 1 / 6 EV.

  • Justering av ISO-følsomhet er kun tilgjengelig i modus M .

  • Følsomheten kan settes til verdier fra ISO 64 til 25600 i trinn på 1 / 6 EV.