Et [ Utvidede lukkerhastigheter (modus M) ]-element er lagt til i menyen Egendefinerte innstillinger ved posisjon g9. Velg [ ] for tilgang til en rekke langsommere lukkerhastigheter i modus M.

 • Når [ OFF ] er valgt, varierer minimum lukkerhastighet med bildefrekvensen som følger.

  • 120p: 1 / 125 s

  • 100p : 1/100 s

  • 60p: 1 / 60 s

  • 50p : 1/50 s

  • 30p: 1 / 30 s

  • 25p : 1/25 s

  • 24p : 1/25 s

 • Når [ ] er valgt, faller minimum lukkerhastigheter for bildefrekvenser på 60p til 24p til 1/4 s . De for 120p og 100p endres ikke.

 • Å velge [ ON ] og velge en langsom lukkerhastighet bidrar til å forhindre at ISO-følsomheten stiger for høyt under bilder av nattehimmelen og andre mørke motiver.

 • Videoer som er tatt opp med langsomme lukkerhastigheter når [ ] er valgt, vil inkludere gjentatte flere kopier av de samme bildene.

 • For å redusere uskarphet forårsaket av kamerarystelser i videoer tatt opp med lave lukkerhastigheter mens [ ] er valgt, anbefaler vi å montere kameraet på et stativ.