Et [ Brightness information display ] element er lagt til i Custom Settings-menyen ved posisjon g14. Bruk den til å velge hvordan kameraet viser lysstyrkeinformasjon.

Alternativ

Beskrivelse

[ Histogram ]

Kameraet viser et RGB-histogram.

[ Bølgeform monitor ]

Kameraet viser en bølgeform monitor. Skjermen kan vises i to forskjellige størrelser.

[ Bølgeformmonitor (stor) ]

  • Alternativene [ Histogram ] for egendefinerte innstillinger g15 [ Custom monitor shooting display ] og g16 [ Custom viewfinder shooting display ] har fått nytt navn til [ Lysstyrkeinformasjon ]. Aktivering av ( M ) disse alternativene legger lysstyrkeinformasjonen valgt for egendefinert innstilling g14 til den relevante skjermen.