Et [ Rød REC -rammeindikator]-element har blitt lagt til i Custom Settings-menyen ved posisjon g17. Hvis [ ON ] er valgt, vil en rød ramme vises rundt opptaksdisplayet mens videoopptak pågår. Dette bidrar til å forhindre tapte bilder ved å varsle deg når opptak pågår.