Et [ 1080i (interlaced) ]-alternativ er lagt til under [ HDMI ] > [ Utgangsoppløsning ] ( Justere innstillinger ) i oppsettmenyen. Velg dette alternativet for interlaced utgang til tilkoblede HDMI-enheter.

  • Video vil ikke sendes ut ved 1080i når [ Auto ] er valgt for [ Utgangsoppløsning ] selv når en opptaker som støtter dette alternativet er tilkoblet. Velg [ 1080i (interlaced) ] for interlaced utgang.