Monitormodusene [ Kun søker ] og [ Prioriter søker ] ( 0 50) har endret seg som beskrevet nedenfor.

"Kun søker"

Søkeren vil nå slå seg på i noen sekunder før du plasserer øyet mot søkeren når kameraet er slått på eller hvis AF-ON- knappen trykkes ned eller utløseren trykkes halvveis ned.

"Prioriter søkeren"

  • Søkeren vil nå slå seg på i noen sekunder før du plasserer øyet mot søkeren når kameraet er slått på eller hvis AF-ON- knappen trykkes ned eller utløseren trykkes halvveis ned.

  • Opptaksskjermen vises nå hver gang du holder øye med søkeren. Du må ta blikket fra søkeren og bruke skjermen til menyer og avspilling.

  • Når [ ] er valgt for [ Bildegjennomgang ], vil et bilde vises på skjermen når du tar øyet fra søkeren.