Et [ High fps viewfinder display ] element er lagt til i Custom Settings-menyen ved posisjon d20. Velg [ ON ] for å jevne ut visningen i søkeren i henhold til opptaksforholdene. Bevegelsene til motiver i rask bevegelse vil være lettere å se.