Et [ Automatisk temperaturutkobling ]-element er lagt til i oppsettmenyen.

  • Når [ Standard ] er valgt, vil kameraet først vise et J og deretter et K -ikon når den interne temperaturen stiger, og bytte til en nedtellingstidtaker hvis temperaturen øker ytterligere.

  • Når [ Høy ] er valgt, vil kameraet vise J , K og M -ikonene når den interne temperaturen stiger, og bytter til en nedtellingstidtaker hvis temperaturen øker ytterligere.

  • Når nedtellingstidtakeren når null, slås kameraet av automatisk og ytterligere fotografering avbrytes.

"Høy"

Selv om valg av [ Høy ] gir deg mer tid før kameraet slår seg av, kan kameraet bli varmt å ta på. Vi anbefaler å bruke et stativ eller annet utstyr for å redusere tiden du bruker på å berøre kameraet.

Når kameraet er varmt
  • I noen tilfeller kan nedtellingstidtakeren vises i det øyeblikket kameraet slås på, selv når [ Høy ] er valgt.

  • Bildekvaliteten kan falle når kameraet er varmt.

  • Minnekort som er satt inn i et varmt kamera kan også bli varme. I dette tilfellet må du ikke prøve å fjerne minnekortet umiddelbart, vent i stedet til kameraet er avkjølt.