Du kan nå lagre rammene i en valgt lengde på opptakene som en serie med individuelle JPEG-bilder.

 1. Sett videoen på pause på ønsket ramme.
  • Trykk på 3 for å pause avspillingen.

  • Din omtrentlige posisjon i videoen kan fastslås fra videofremdriftslinjen.

  • Trykk 4 eller 2 eller roter kommandohjulene for å finne ønsket ramme.

 2. Trykk på i -knappen, uthev deretter [ Lagre fortløpende bilder ] og trykk på 2 .
 3. Velg et reisemål.
  • Velg destinasjonen.

  • Trykk på 1 eller 3 for å utheve et kortspor og trykk på J .

  • Du vil ikke bli bedt om å velge spor hvis bare ett minnekort er satt inn.

 4. Velg lengden på opptakene.

  Velg lengden på opptakene som skal lagres som stillbilder.

 5. Trykk J

  Det valgte opptaket vil bli lagret som en serie med JPEG-stillbilder. Antallet varierer med videoens bildefrekvens.