Et [ Fokuspunktvalgshastighet ]-element er lagt til i Custom Settings-menyen ved posisjon a14. Hastigheten som kameraet går gjennom fokuspunkter mens multivelgeren eller undervelgeren trykkes på, kan velges fra [ Lav ], [ Normal ] og [ Høy ].