[ Tilbakekall opptaksfunksjoner (hold) ] er lagt til rollene som kan tildeles ved hjelp av egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller (fotografering) ] ( f2: Egendefinerte kontroller (opptak) ). Tidligere lagrede innstillinger for stillbildefotografering (inkludert opptaksmodus og lysmåling) kan hentes frem ved å trykke én gang på den valgte kontrollen. Ved å trykke på kontrollen en gang til, gjenopprettes innstillingene som var gjeldende før lagrede innstillinger ble tilbakekalt.

  • For å velge innstillingene som hentes frem, trykk på 2 når [ Hent opptaksfunksjoner (hold) ] er uthevet. Innstillingene som kan lagres er de samme som for [ Hent opptaksfunksjoner ]. [ Hent opptaksfunksjoner (hold) ] kan imidlertid ikke brukes til å lagre eller hente frem innstillinger for [ AF-ON ].

  • Fotograferingsmodusindikatorene i opptaksdisplayet og kontrollpanelet vil blinke mens lagrede innstillinger er aktive.

  • Lukkerhastighet og blenderåpning kan endres ved å rotere kommandohjulene mens lagrede innstillinger er i kraft.

    • I modus P kan du justere fleksible programinnstillinger.

    • Hvis et annet alternativ enn [ Av ] er valgt for egendefinert innstilling b3 [ Enkel eksponeringskompensasjon ], kan eksponeringskompensasjonen justeres ved å rotere et kommandohjul.