Et [ Foretrekk undervelgersenter ]-element er lagt til i menyen Egendefinerte innstillinger ved posisjon f13. Selv om undervelgeren ved standardinnstillingen ([ ON ]) ikke kan brukes til å plassere fokuspunktet mens midten er trykket inn, kan den brukes når [ OFF ] er valgt for [ Prefer sub-selector center ].

  • Dette betyr at du kan plassere fokuspunktet mens du bruker midten av undervelgeren for å utføre funksjonen som er valgt for [ Undervelger senter ] ved å bruke egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller (fotografering) ] ( f2: Egendefinerte kontroller (opptak) ) eller g2 [ Egendefinerte kontroller ] ( g2: Egendefinerte kontroller ). Spesielt kan du tilordne [ AF-områdemodus ] til midten av undervelgeren og bruke den til midlertidig å bytte AF-områdemodus uten å forstyrre muligheten til å plassere fokuspunktet.