Innstillingene som er lagret og lastet med [ Lagre/last menyinnstillinger ] ( Lagre/last menyinnstillinger ) inkluderer nå de for [ Slett bilder fra begge sporene ] og [ Filtrerte avspillingskriterier ] i avspillingsmenyen.