Poniżej podsumowano funkcje dodane lub zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania aparatu (wersja „C” 2.00). Więcej informacji można znaleźć na wymienionych stronach. Aby uzyskać informacje na temat pozycji menu i ustawień domyślnych dla oprogramowania układowego „C” w wersji 2.00, zobacz „Pozycje menu i ustawienia domyślne dla oprogramowania układowego „C” w wersji 2.00” ( Pozycje menu i ustawienia domyślne dla oprogramowania układowego „C” w wersji 2.00 ).