Wyświetlacz panelu sterowania dla długich czasów ekspozycji w trybie fotograficznym pokazuje teraz dodatkowe informacje.

  • Czas, jaki upłynął od naciśnięcia spustu migawki do końca w celu rozpoczęcia naświetlania, jest teraz wyświetlany na panelu kontrolnym podczas fotografowania „Bulb” i „Czas” ( Długie czasy ekspozycji (tylko tryb M) ).

  • Panel kontrolny pokazuje teraz pozostały czas ekspozycji zrobionych przy długich czasach otwarcia migawki przy [ ] wybranym dla ustawienia osobistego d6 [ Wydłużone czasy otwarcia migawki (M) ] ( d5: Wydłużone czasy otwarcia migawki (M) ).

  • Po wybraniu opcji [ .] dla [ Red.sz.dług.naśw .] ( Red.sz.dług.naśw .) w menu fotografowania, panel sterowania będzie teraz wyświetlał licznik czasu, podczas gdy aparat będzie przetwarzał zdjęcia zrobione z czasem otwarcia migawki „Bulb” lub „Czas”. lub przy prędkościach mniejszych niż 30 sekund.