Zmieniliśmy rozmiar obszaru używanego przez aparat do pomiaru wartości balansu bieli [ Preset manual ] ( Pomiar bezpośredni ). Cel ( r ) pokazany na środku wyświetlacza w trybie pomiaru bezpośredniego jest teraz mniejszy, co pozwala na bardziej precyzyjny wybór obiektu używanego do pomiaru balansu bieli.