Do menu nagrywania wideo dodano element [ Rozszerzone nadpróbkowanie ]. Wybranie [ ] optymalizuje odczyt obrazu w celu poprawy jakości obrazu, gdy [ 3840×2160; 60p ] lub [ 3840×2160; 50p ] jest wybrane dla [ Rozmiar klatki/liczba klatek ].

  • Zwróć uwagę, że pobór energii z akumulatora wzrasta, gdy wybrana jest opcja [ ].