Opcja [ Wyświetl informacje o filmie ] została dodana do ustawienia osobistego g1 [ Dostosuj menu i ] ( g1: Dostosuj menu i ).

  • Wybranie tej opcji w menu i powoduje wyświetlenie ustawień nagrywania wideo. Może być używany do przeglądania, ale nie do zmiany wybranych opcji.