[ Szybki AF-ON ] został dodany do ról, które można przypisywać za pomocą ustawienia osobistego g2 [Nastawy osobiste] ( g2: Ustawienia osobiste ) .

  • Jeśli [ AF-ON ] jest wybrane w trybie ostrości AF-C , aparat ustawi ostrość z prędkością wybraną w ustawieniu osobistym g6 [ Szybkość AF ] ( g6: Szybkość AF ) po naciśnięciu elementu sterującego. Jeśli wybrane jest [ Szybki AF-ON ], aparat ustawi ostrość z maksymalną szybkością, niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego g6.

  • Przypisanie [ AF-ON ] i [ Fast AF-ON ] do różnych elementów sterujących daje wybór dwóch prędkości ustawiania ostrości.