Element [ Wyświetlanie informacji o jasności ] został dodany do menu ustawień osobistych w pozycji g14. Użyj go, aby wybrać sposób, w jaki kamera wyświetla informacje o jasności.

Opcja

Opis

[ Histogram ]

Kamera wyświetla histogram RGB.

[ Monitor kształtu fali ]

Kamera wyświetla monitor kształtu fali. Monitor może być wyświetlany w dwóch różnych rozmiarach.

[ Monitor kształtu fali (duży) ]

  • Opcje [ Histogram ] w ustawieniach osobistych g15 [ Niestandardowy ekran fotografowania na monitorze ] i g16 [ Niestandardowy ekran fotografowania w wizjerze ] zostały przemianowane na [ Informacje o jasności ]. Włączenie ( M ) tych opcji powoduje dodanie do odpowiedniego wyświetlacza informacji o jasności wybranych dla ustawienia osobistego g14.