Element [ Czerwony wskaźnik ramki REC ] został dodany do menu ustawień osobistych w pozycji g17. W przypadku wybrania opcji [ ] podczas nagrywania wideo wokół ekranu fotografowania pojawi się czerwona ramka. Pomaga to zapobiegać nieudanym zdjęciom, powiadamiając Cię, gdy nagrywanie jest w toku.