Dodano opcję [ 1080i (z przeplotem) ] w menu [ HDMI ] > [ Rozdzielczość wyjściowa ] ( Regulacja ustawień ) w menu ustawień. Wybierz tę opcję dla wyjścia z przeplotem do podłączonych urządzeń HDMI.

  • Wideo nie będzie wyprowadzane w rozdzielczości 1080i, gdy opcja [ Auto ] jest wybrana dla opcji [ Rozdzielczość wyjściowa ], nawet jeśli podłączona jest nagrywarka obsługująca tę opcję. Wybierz [ 1080i (z przeplotem) ] dla wyjścia z przeplotem.