Tryby monitora [ Tylko wizjer ] i [ Priorytet wizjera ] ( przycisk trybu monitora i czujnik oka ) zostały zmienione w sposób opisany poniżej.

„Tylko wizjer”

Wizjer włączy się teraz na kilka sekund przed przyłożeniem oka do wizjera po włączeniu aparatu lub uaktywnieniu licznika czasu czuwania.

„Nadaj priorytet wizjerowi”

  • Wizjer włączy się teraz na kilka sekund przed przyłożeniem oka do wizjera po włączeniu aparatu lub uaktywnieniu licznika czasu czuwania.

  • Ekran fotografowania pojawia się teraz po przyłożeniu oka do wizjera. Będziesz musiał oderwać wzrok od wizjera i używać monitora do obsługi menu i odtwarzania.

  • Po wybraniu opcji [ .] dla opcji [ Podgląd obrazu ], zdjęcie będzie wyświetlane na monitorze po oderwaniu oka od wizjera.