W wersji 1.xx oprogramowania układowego „C” wskaźniki czasu zwolnienia nie byłyby wyświetlane podczas rejestrowania klatek z dużą szybkością, niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego d14 [ Wskaźnik czasu zwolnienia migawki] ( d13: Wskaźnik czasu zwolnienia migawki ). W przypadku oprogramowania układowego „C” w wersji 2.00 wskaźniki czasu zwolnienia są teraz wyświetlane podczas szybkiego przechwytywania klatek.