Do menu ustawień osobistych na pozycji d20 dodano element [ Wyświetlanie wizjera z dużą liczbą klatek na sekundę]. Wybierz opcję [ ], aby wygładzić obraz w wizjerze zgodnie z warunkami fotografowania. Ruchy szybko poruszających się obiektów będą łatwiejsze do zauważenia.