Możesz teraz zapisać klatki o wybranej długości materiału jako serię osobnych obrazów JPEG.

 1. Zatrzymaj wideo na wybranej klatce.
  • Naciśnij 3 , aby wstrzymać odtwarzanie.

  • Przybliżoną pozycję w filmie można ustalić na pasku postępu wideo.

  • Naciśnij 4 lub 2 lub obracaj pokrętłami sterowania, aby znaleźć żądaną ramkę.

 2. Naciśnij przycisk i , a następnie wyróżnij [ Zapisz kolejne klatki ] i naciśnij 2 .
 3. Wybierz miejsce docelowe.
  • Wybierz miejsce docelowe.

  • Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić gniazdo karty, a następnie naciśnij J .

  • Jeśli włożona jest tylko jedna karta pamięci, nie pojawi się monit o wybranie gniazda.

 4. Wybierz długość materiału filmowego.

  Wybierz długość materiału, który zostanie zapisany jako zdjęcia.

 5. Naciśnij J .

  Wybrany materiał filmowy zostanie zapisany jako seria zdjęć JPEG. Liczba zmienia się w zależności od szybkości klatek wideo.