[ Przywołaj funkcje fotografowania (przytrzymaj) ] został dodany do ról, które można przypisać za pomocą ustawienia osobistego f2 [ Osobiste elementy sterujące (fotografowanie) ] ( f2: Indywidualne elementy sterujące (fotografowanie) ). Wcześniej zapisane ustawienia dla zdjęć (w tym tryb fotografowania i pomiar) można przywołać, naciskając wybrany element sterujący raz. Naciśnięcie przycisku po raz drugi przywraca ustawienia obowiązujące przed przywróceniem zapisanych ustawień.

  • Aby wybrać przywołane ustawienia, naciśnij 2 , gdy podświetlona jest opcja [ Przywołaj funkcje fotografowania (przytrzymaj) ]. Ustawienia, które można zapisać, są takie same, jak w przypadku opcji [ Przywołaj funkcje fotografowania ]. [ Przywołaj funkcje fotografowania (przytrzymaj) ] nie można jednak używać do zapisywania lub przywracania ustawień dla [ AF-ON ].

  • Wskaźniki trybu fotografowania na ekranie fotografowania i na panelu kontrolnym będą migać, gdy zachowane ustawienia będą obowiązywać.

  • Czas otwarcia migawki i przysłonę można zmienić, obracając pokrętłami sterowania, gdy obowiązują zapisane ustawienia.

    • W trybie P można dostosować elastyczne ustawienia programu.

    • Jeśli dla ustawienia osobistego b3 [ Łatwa kompensacja ekspozycji ] wybrano opcję inną niż [ Wyłącz ], kompensację ekspozycji można regulować, obracając pokrętłem sterowania.