Do menu ustawień osobistych w pozycji f11 dodano element [ Przełącz ostrość/pierścienie sterowania ]. W przypadku wybrania opcji [ ] pierścień ostrości będzie pełnił rolę aktualnie przypisaną do pierścienia kontroli.