Element [ Preferuj środek selektora podrzędnego ] został dodany do menu ustawień osobistych na pozycji f13. Chociaż przy ustawieniu domyślnym ([ ON ]) wybieraka dodatkowego nie można używać do ustawiania punktu ostrości, gdy jego środek jest wciśnięty, można go używać, gdy opcja [ OFF ] jest wybrana dla opcji [ Preferuj środek wybieraka dodatkowego].

  • Oznacza to, że możesz ustawić pole AF, używając środka wybieraka dodatkowego do wykonywania funkcji wybranej dla [ Środek wybieraka dodatkowego ] przy użyciu ustawienia osobistego f2 [ Własne elementy sterujące (fotografowanie) ] ( f2: Indywidualne elementy sterujące (fotografowanie) ) lub g2 [ Własne nastawy ] ( g2: Własne nastawy ). W szczególności można przypisać [ Tryb pola AF ] do środka wybieraka dodatkowego i używać go do tymczasowego przełączania trybów pola AF bez zakłócania możliwości ustawienia pola AF.