Caracteristicile adăugate sau actualizate cu cea mai recentă versiune a firmware-ului camerei („C” versiunea 2.00) sunt rezumate mai jos. Mai multe informații sunt disponibile pe paginile enumerate. Pentru informații despre elementele de meniu și valorile implicite pentru versiunea de firmware „C” 2.00, consultați „Elemente de meniu și setări implicite pentru versiunea de firmware „C” 2.00” ( Elemente de meniu și setări implicite pentru versiunea de firmware „C” 2.00 ).