Opțiunile [ AF cu zonă largă (C1) ] și [ AF cu zonă largă (C2) ] au fost adăugate la modurile zonei AF disponibile cu autofocus ( Mod zonă AF ). Utilizați aceste opțiuni pentru a defini dimensiuni personalizate ale zonei AF, cu înălțimi și lățimi măsurate în puncte de focalizare.

Alegerea dimensiunilor zonei AF personalizate

După ce selectați [ AF cu zonă largă (C1) ] sau [ AF cu zonă largă (C2) ] pentru [ Mod zonă AF ] în meniul de fotografiere, puteți alege dimensiunile zonelor de focalizare utilizate pentru zona AF selectată în timpul fotografierii statice. Folosiți 1 și 3 pentru a alege înălțimea și 4 și 2 pentru a alege lățimea.

[ 1×11 ]

[ 5×11 ]

[ 9×11 ]

[ 13×11 ]

[ 19×11 ]

[ 1×7 ]

[ 5×7 ]

[ 9×7 ]

[ 13×7 ]

[ 19×7 ]

[ 1×3 ]

[ 5×3 ]

[ 9×3 ]

[ 13×3 ]

[ 19×3 ]

[ 1×1 ]

[ 5×1 ]

[ 9×1 ]

[ 13×1 ]

[ 19×1 ]

După ce selectați [ AF zonă largă (C1) ] sau [ AF zonă largă (C2) ] pentru [ Mod zonă AF ] în meniul de înregistrare video, puteți alege dimensiunile zonelor de focalizare utilizate pentru zona AF selectată modul în timpul înregistrării video. Elementele din meniul de înregistrare video oferă o gamă de 12 opțiuni, de la [ 1×1 ] la [ 13×7 ].

[ 1×7 ]

[ 5×7 ]

[ 9×7 ]

[ 13×7 ]

[ 1×3 ]

[ 5×3 ]

[ 9×3 ]

[ 13×3 ]

[ 1×1 ]

[ 5×1 ]

[ 9×1 ]

[ 13×1 ]

Alegerea dimensiunii zonei de focalizare

Pentru a alege dimensiunile zonei de focalizare atunci când [ AF cu zonă largă (C1) ] sau [ AF cu zonă largă (C2) ] este selectat pentru [ Mod zonă AF ], țineți apăsat butonul pentru modul de focalizare și apăsați 1 , 3 , 4 sau 2 . Ilustrația arată afișajul pentru o zonă AF cu o dimensiune de [ 13×3 ].

„AF cu zonă largă (C1)”/„AF cu zonă largă (C2)”

  • Aceste opțiuni sunt recomandate acolo unde zona utilizată pentru focalizare poate fi determinată în prealabil într-o anumită măsură.

  • Detectarea subiectului este disponibilă prin elementele [ Opțiuni de detectare a subiectului AF ] din meniurile de fotografiere și înregistrare video. Acestea pot fi folosite pentru a alege tipul de subiect căruia camera îi acordă prioritate la focalizare.

  • [ AF cu zonă largă (C1) ] și [ AF cu zonă largă (C2) ] au fost adăugate la opțiunile disponibile pentru Setări personalizate a8 și g4 [ Limitare selecție mod zonă AF ].

  • [ AF cu zonă largă (C1) ] și [ AF cu zonă largă (C2) ] au fost, de asemenea, adăugate la [ Mod zonă AF ], [ Mod zonă AF + AF-ON ], [ Apelare funcții de fotografiere ] și [ Apelare funcții de fotografiere (ține apăsat) ] opțiuni disponibile pentru Setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ].