Afișajul panoului de control pentru expuneri de lungă durată în modul foto arată acum informații suplimentare.

  • Timpul scurs de când butonul de declanșare a fost apăsat până la capăt pentru a începe expunerea este afișat acum pe panoul de control în timpul fotografierii „Bulb” și „Timp” ( Expunere lungă de timp (numai în modul M) ).

  • Panoul de control arată acum timpul rămas în expunerile realizate la viteze mici de expunere cu [ ON ] selectat pentru setarea personalizată d6 [ Viteze de expunere extinse (M) ] ( d5: Viteze de expunere extinse (M) ).

  • Când este selectat [ PORNIT ] pentru [ NR expunere lungă ] ( NR expunere lungă ) în meniul de fotografiere, panoul de control va afișa acum un temporizator cu numărătoare inversă în timp ce camera procesează fotografiile realizate la viteze de expunere „Bulb” sau „Timp” sau la viteze mai mici de 30 s.