Am modificat dimensiunea zonei pe care o folosește camera pentru a măsura valorile pentru balansul de alb [ Preset manual ] ( Măsurare directă ). Ținta ( r ) afișată în centrul afișajului în modul de măsurare directă este acum mai mică, permițând selectarea cu mai mare precizie a subiectului utilizat pentru măsurarea balansului de alb.