Un element [ Afișaj informații luminozitate ] a fost adăugat la meniul Setări personalizate la poziția g14. Folosiți-l pentru a alege modul în care camera afișează informațiile despre luminozitate.

Opțiune

Descriere

[ Histograma ]

Camera afișează o histogramă RGB.

[ Monitor cu formă de undă ]

Camera afișează un monitor cu formă de undă. Monitorul poate fi afișat la oricare dintre două dimensiuni diferite.

[ Monitor cu formă de undă (mare) ]

  • Opțiunile [ Histogramă ] pentru Setări personalizate g15 [ Afișare fotografiere monitor personalizat ] și g16 [ Afișare fotografiere vizor personalizat ] au fost redenumite [ Informații de luminozitate ]. Activarea ( M ) acestor opțiuni adaugă informațiile de luminozitate selectate pentru Setarea personalizată g14 pe afișajul relevant.