Un element [ Viteza de selecție a punctului de focalizare ] a fost adăugat la meniul Setări personalizate la poziția a14. Viteza cu care aparatul foto parcurge punctele de focalizare în timp ce selectorul multiplu sau subselectorul este apăsat poate fi aleasă dintre [ Scăzut ] , [ Normal ] și [ Ridicat ].