[ Apelare funcții de fotografiere (ține apăsat) ] a fost adăugat la rolurile care pot fi atribuite utilizând setările personalizate f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ] ( f2: Comenzi personalizate (fotografiere) ). Setările stocate anterior pentru fotografierea statică (inclusiv modul de fotografiere și măsurarea) pot fi reapelate apăsând o dată butonul de control ales. Apăsând a doua oară butonul de comandă, se restaurează setările în vigoare înainte ca setările stocate să fie rechemate.

  • Pentru a alege setările rechemate, apăsați 2 când [ Recall shooting functions (hold) ] este evidențiat. Setările care pot fi stocate sunt aceleași ca pentru [ Apelare funcții de fotografiere ]. [ Apelare funcții de fotografiere (țin apăsat) ] nu poate fi, totuși, utilizată pentru a salva sau a reapela setările pentru [ AF-ON ].

  • Indicatorii modului de fotografiere de pe afișajul de fotografiere și din panoul de control vor clipi în timp ce setările stocate sunt în vigoare.

  • Viteza obturatorului și diafragma pot fi modificate prin rotirea cadranelor de comandă în timp ce setările stocate sunt în vigoare.

    • În modul P , puteți ajusta setările flexibile ale programului.

    • Dacă este selectată o altă opțiune decât [ Dezactivat ] pentru setarea personalizată b3 [ Compensare expunere simplă ], compensarea expunerii poate fi ajustată prin rotirea unui cadran de comandă.