A fost adăugat un element [ Preferați centrul de selecție secundară ] în meniul Setări personalizate la poziția f13. Deși la setarea implicită ([ ON ]) subselectorul nu poate fi utilizat pentru a poziționa punctul de focalizare în timp ce centrul acestuia este apăsat, acesta poate fi utilizat atunci când este selectat [ OFF ] pentru [ Prefer sub-selector center ].

  • Aceasta înseamnă că puteți poziționa punctul de focalizare în timp ce utilizați centrul selectorului secundar pentru a efectua funcția aleasă pentru [ Centru selector secundar ] utilizând Setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ] ( f2: Comenzi personalizate (Fotografiere) ) sau g2 [ Comenzi personalizate ] ( g2: Comenzi personalizate ). În special, puteți aloca [ AF-zona mod ] centrului subselectorului și îl puteți utiliza pentru a comuta temporar modurile AF-zonă fără a interfera cu capacitatea dumneavoastră de a poziționa punctul de focalizare.