Spodaj so povzete funkcije, ki so bile dodane ali posodobljene z najnovejšo različico vdelane programske opreme fotoaparata ("C" različica 2.00). Več informacij je na voljo na navedenih straneh. Za informacije o elementih menija in privzetih nastavitvah za različico vdelane programske opreme »C« različice 2.00 glejte 'Elementi menija in privzete nastavitve za različico vdelane programske opreme »C« 2.00' ( Elementi menija in privzete nastavitve za različico vdelane programske opreme »C« 2.00 ).